Tel: 0-2231-1100-9 (ext.405,406) or cs@ucbuilding.com
Slide background

MAKE THE WORK A BETTER PLACE

บริการ

ตัวอาคารได้รับการติดตั้งฝ้าเพดานเก็บเสียงอะคูสติกทีบาร์ ความสูงของเพดาน 2.65 เมตร ปูพื้นภายในสำนักงานด้วยกระเบื้องไวนิล มีกำแพงยิปซัมติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างแบบพิเศษ มีระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์โดยใช้น้ำเย็น ติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหม้และการดับเพลิงที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานกรุงเทพมหานคร และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย (CCTV) ตัวใหม่ล่าสุดกว่า 175 เครื่อง ครอบคลุมทุกชั้นของตัวอาคาร

ออฟฟิศ

ตัวอาคารได้รับการติดตั้งฝ้าเพดานเก็บเสียงอะคูสติกทีบาร์ ความสูงของเพดาน 2.65 เมตร ปูพื้นบริเวณสำนักงานด้วยกระเบื้องไวนิล มีกำแพงยิปซัม ติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างแบบพิเศษ และมีระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์โดยใช้น้ำเย็น

พลาซ่า

United Center ได้จัดเตรียมลานจอดรถอันกว้างขวางซึ่งมีที่ว่างรองรับรถมากถึง 1,500 คัน อีกทั้งยังมีผู้ดูแลอาคารและพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำการตลอด 24 ช.ม.

ศูนย์อาหาร

ศูนย์อาหารติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ใหญ่ที่สุดในถนนสีลม ตั้งอยู่บนชั้น 3 พร้อมที่นั่งรองรับลูกค้ากว่า 600 ที่ และมีร้านอาหารชื่อดังกว่า 17 ร้าน

ข่าวสารและอีเว้นท์